Ginsaika
吟彩華

KATOH KAHACHIROH SHUZOH CO., LTD. / Yamagata

Sake list