Hagurosan
羽黒山

Takenotsuyu Goushigaisha / Yamagata

Sake list