Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Haguro

羽黒 本醸造 上撰原酒 純金入

Haguro Honjozo Josengenshu Junkiniri

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Haguro

羽黒 本醸造上撰 源蔵徳利

Haguro Honjozojosen Genzotokkuri

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Haguro

羽黒 清酒

Haguro Seishu