Yamagata / Wadashuzou Goushigaisha

Shiratorijuro

純米吟醸 谷地城主 白鳥十郎

Jummaiginjo Yachijoshu Shiratorijuro