Yamagata / Yuugengaishashindoushuzouten

Fukutsuru

雪国慕情 無濾過純米吟醸生酒 生

Yukigunibojo Murokajummaiginjonamazake Nama

Yamagata / Yuugengaishashindoushuzouten

Fukutsuru

雪国慕情 無濾過生詰氷温貯蔵 翠

Yukigunibojo Murokanamazumehyoonchozo Midori