Sagaenoshou
寒河江之荘

Chiyokotobukitoraya Kabushikigaisha / Yamagata

Sake list