Yamagata / Yonetsurushuzou Kabushikigaisha

Marumasuyonetsuru

マルマス米鶴 特別純米

Marumasuyonetsuru Tokubetsujunmai

Yamagata / Yonetsuru Shuzo Co., Ltd.

Marumasuyonetsuru

マルマス米鶴 限定純米吟醸 2013BY

Marumasuyonetsuru Genteijunmaiginjou 2013by

Yamagata / Yonetsuru Shuzo Co., Ltd.

Marumasuyonetsuru

マルマス米鶴 限定純米吟醸 2014BY

Marumasuyonetsuru Genteijunmaiginjou 2014by

Yamagata / Yonetsuru Shuzo Co., Ltd.

Marumasuyonetsuru

マルマス米鶴 限定純米吟醸 青

Marumasuyonetsuru Genteijunmaiginjou Blue

Yamagata / Yonetsuru Shuzo Co., Ltd.

Marumasuyonetsuru

マルマス米鶴 限定純米吟醸 赤

Marumasuyonetsuru Genteijunmaiginjou Red

Yamagata / Yonetsuru Shuzo Co., Ltd.

Marumasuyonetsuru

マルマス米鶴 限定純米吟醸 緑

Marumasuyonetsuru Genteijunmaiginjou Green