Yamagata / Kabushikigaisha Kojimasouhonten

Retsu

洌 純米

Retsu Junmai

Yamagata / Kabushikigaisha Kojimasouhonten

Retsu

洌 純米大吟醸

Retsu Junmaidaiginjou

Yamagata / Kabushikigaisha Kojimasouhonten

Retsu

洌 純米

Retsu Junmai

Yamagata / Kabushikigaisha Kojimasouhonten

Retsu

洌 純米大吟醸

Retsu Junmaidaiginjou