Hakurosuishu
白露垂珠

Takenotsuyu Goushigaisha / Yamagata

Sake list