Akita / Kinmonakitashuzou Kabushikigaisha

Ekkususuri

X3 Rose 麹三倍仕込 純米酒(赤米)

Ekkususuri Rozu Mugisambaijikomi Jummaishu Akagome

Akita / Kinmonakitashuzou Kabushikigaisha

Ekkususuri

X3 三倍麹仕込み純米酒

Ekkususuri Sambaimugijikomi Jummaishu