Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Onzarokku

オンザロック 蔵出し純米原酒

Onzarokku Kuradashi Jummaigenshu

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Onzarokku

オンザロック 蔵出し純米原酒

Onzarokku Kuradashi Jummaigenshu