Akita / Tenjushuzou Kabushikigaisha

Choukai

鳥海 大吟醸

Choukai Daiginjou

Akita / Tenjushuzo Kabushikigaisha

Choukai

鳥海 大吟醸

Choukai Daiginjou