Akita / Akitakenhakko Kogyo

Ononokomachi

小野こまち

Ononokomachi

Akita / Akitakenhakko Kogyo

Ononokomachi

小野こまち 特別純米酒

Ononokomachi Tokubetsujummaishu