Akita / Kabushikigaisha Kimurashuzou

Kakuemon

角右衛門 特別純米 亀の尾仕込み

Kakuemon Tokubetsujunmai Kamenoojikomi

Akita / Kabushikigaisha Kimurashuzou

Kakuemon

角右衛門 特別純米 美山錦仕込み

Kakuemon Tokubetsujunmai Miyamanishikijikomi

Akita / Kabushikigaisha Kimurashuzou

Kakuemon

角右衛門 特別純米 緑 亀の尾仕込

Kakuemon Tokubetsujunmai Green Kamenoojikomi

Akita / Kabushikigaisha Kimurashuzou

Kakuemon

角右衛門 特別純米 青 雄町仕込

Kakuemon Tokubetsujunmai Blue Omachijikomi

Akita / Kabushikigaisha Kimurashuzou

Kakuemon

角右衛門 純米吟醸 青

Kakuemon Junmaiginjou Blue

Akita / Kabushikigaisha Kimurashuzou

Kakuemon

角右衛門 純米大吟醸 赤

Kakuemon Junmaidaiginjou Red