Hideyoshi
秀よし

Goumeigaisha Suzukishuzoten / Akita

Sake list