Akita / Yachiyoshuzou Goumeigaisha

Yachiyo

八千代

Yachiyo

Akita / Yachiyoshuzou Goumeigaisha

Yachiyo

八千代 吟醸 杜氏 鶴松

Yachiyo Ginjo Toji Tsurumatsu

Akita / Yachiyoshuzou Goumeigaisha

Yachiyo

八千代 超辛口 上撰

Yachiyo Chokarakuchi Josen

Akita / Yachiyoshuzou Goumeigaisha

Yachiyo

八千代 超辛口 上撰

Yachiyo Chokarakuchi Josen

Akita / Yachiyoshuzou Goumeigaisha

Yachiyo

八千代 純米酒

Yachiyo Jummaishu

Akita / Yachiyoshuzou Goumeigaisha

Yachiyo

秋田酒こまち仕込み大吟醸

Akitashu Komachishikomi Daiginjo

Akita / Yachiyoshuzou Goumeigaisha

Yachiyo

八千代 生貯

Yachiyo Namacho