Harugasumi
春霞

Goumeigaisha Kuribayashishuzoten / Akita

Sake list