Kikusui
喜久水

Kikusuishuzou Goushigaisha / Akita

Sake list