Akita / Kabushikigaisha Hokushika

Sendaibouzu

純米吟醸原酒 仙台坊主

Jummaiginjogenshu Sendaibozu

Akita / Kabushikigaisha Hokushika

Sendaibouzu

純米吟醸原酒 仙台坊主

Jummaiginjogenshu Sendaibozu