Miyagi / Nakayu shuzouten

Tenshou

天賞 特別純米 しぼりたて生酒

Tenshou Tokubetsujunmai Shiboritate Namazake