Kozousansui
小僧山水

Kanenoi Shuzo / Miyagi

We found the Sake you are looking for