Kozousansui
小僧山水

Kanenoi Shuzo / Miyagi

Sake list