Aomori / Hachinohe Syurui.Co.,Ltd

Mutsudenshin

陸奥田心 純米吟醸

Mutsudenshin Junmaiginjou

Aomori / Hachinohe Syurui.Co.,Ltd

Mutsudenshin

陸奥田心 純米吟醸

Mutsudenshin Junmaiginjou