Mutsuotokoyama
陸奥男山

HACHINOHE SHUZO Co.,Ltd. / Aomori

Sake list