Aomori / Kabushikigaisha Narumijouzouten

Tsugarunogin

津軽の吟

Tsugarunogin

Aomori / Kabushikigaisha Narumijouzouten

Tsugarunogin

純米吟醸 津軽の吟

Jummaiginjo Tsugarunogin

Aomori / Kabushikigaisha Narumijouzouten

Tsugarunogin

純米吟醸 津軽の吟

Jummaiginjo Tsugarunogin

Aomori / Kabushikigaisha Narumijouzouten

Tsugarunogin

純米吟醸 津軽の吟

Jummaiginjo Tsugarunogin