Akegarasu
明ケ烏

Yuugengaishaosanaishuzouten / Aomori

Sake list