Aomori / Kabushikigaisha Moritashoubee

Sakuta

作田

Sakuta

Aomori / Kabushikigaisha Moritashoubee

Sakuta

特別純米 特別契約栽培 「作田」

Tokubetujummai Tokubetukeiyakusaibai Sakuta

Aomori / Kabushikigaisha Moritashoubee

Sakuta

特別純米 特別契約栽培 「作田」

Tokubetujummai Tokubetukeiyakusaibai Sakuta

Aomori / Kabushikigaisha Moritashoubee

Sakuta

特別純米 特別契約栽培 「作田」

Tokubetujummai Tokubetukeiyakusaibai Sakuta

Aomori / Kabushikigaisha Moritashoubee

Sakuta

特別純米 特別契約栽培 「作田」

Tokubetujummai Tokubetukeiyakusaibai Sakuta

Aomori / Kabushikigaisha Moritashoubee

Sakuta

純米吟醸 「作田」

Jummaiginjo Sakuta

Aomori / Kabushikigaisha Moritashoubee

Sakuta

純米吟醸 「作田」

Jummaiginjo Sakuta