Aomori / NISHIDA SHUZOTEN

Utou

大吟醸 善知鳥

Daiginjou Utou

Aomori / Kabushikigaisha Nishidashuzouten

Utou

大吟醸 百四拾 善知鳥

Daiginjou Hyakuyonjuu Utou