Hokkaido / Nippon Seishu Kabushikigaisha

Zuisho

純米大吟醸 端翔

Jummaidaiginjo Tansho

Hokkaido / Nippon Seishu Kabushikigaisha

Zuisho

純米大吟醸 端翔

Jummaidaiginjo Tansho