Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Hokutozuiso

純米吟醸 北斗随想

Jummaiginjo Hokutozuiso

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Hokutozuiso

純米吟醸 北斗随想

Jummaiginjo Hokutozuiso