Hokkaido / Takasagoshuzo Kabushikigaisha

Taisetsu

純米吟醸 大雪

Junmaiginjo Taisetsu

Hokkaido / Takasagoshuzo Kabushikigaisha

Taisetsu

本醸造 雪中貯蔵酒 大雪

Honjozo Setchuchozoshu Oyuki

Hokkaido / Takasagoshuzo Kabushikigaisha

Taisetsu

純米吟醸 大雪

Jummaiginjo Taisetsu

Hokkaido / Takasagoshuzo Kabushikigaisha

Taisetsu

純米吟醸 大雪

Jummaiginjo Taisetsu

Hokkaido / Takasagoshuzo Kabushikigaisha

Taisetsu

純米吟醸 大雪

Jummaiginjo Taisetsu