Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦

Kitanonishiki

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

純米大吟醸 雪心

Jummaiginjo Sesshin

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

純米大吟醸 雪心

Jummaiginjo Sesshin

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 純米大吟醸 ~暖簾ラベル~

Kitanonishiki Jummaidaiginjo Norenraberu

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 純米大吟醸 ~暖簾ラベル~

Kitanonishiki Jummaidaiginjo Norenraberu

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 大吟醸 ~暖簾ラベル~

Kitanonishiki Daiginjo Norenraberu

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 大吟醸 ~暖簾ラベル~

Kitanonishiki Daiginjo Norenraberu

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 大吟醸 ~暖簾ラベル~

Kitanonishiki Daiginjo Norenraberu

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 純米吟醸

Kitanonishiki Jummaiginjo

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 純米吟醸

Kitanonishiki Jummaiginjo

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 特別純米 ~暖簾ラベル~

Kitanonishiki Tokubetsujummai Norenraberu

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 特別純米 ~暖簾ラベル~

Kitanonishiki Tokubetsujummai Norenraberu

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 純米

Kitanonishiki Jummai

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 純米

Kitanonishiki Jummai

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 純米山廃 吟風

Kitanonishiki Jummai Yamahai Gimpuu

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 純米山廃 吟風

Kitanonishiki Jummai Yamahai Gimpuu

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

大吟醸 極上 北の錦

Daiginjo Gokujo Kitanonishiki

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 秘蔵純米酒

Kitanonishiki Hizojummaishu

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 秘蔵純米酒

Kitanonishiki Hizojummaishu

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 特別純米酒 雪梟

Kitanonishiki Tokubetsujummaishu Yukifukuro

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

北の錦 特別純米酒 雪梟

Kitanonishiki Tokubetsujummaishu Yukifukuro

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

特別純米酒 北のろまん

Tokubetsujummaishu Kitanoroman

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

特別純米酒 北のろまん

Tokubetsujummaishu Kitanoroman

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

生 大吟醸 あらばしり

Nama Daiginjo Arabashiri

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

本醸造 新酒しぼりたて

Honjozo Shinshu Shiboritate

Hokkaido / Kobayashishuzo Kabushikigaisha

Kitanonishiki

本醸造 新酒しぼりたて

Honjozo Shinshu Shiboritate