Hokkaido / Tanaka Shuzo

Kikkougura

亀甲蔵

Kikkogura

Hokkaido / Tanaka Shuzo

Kikkougura

純米吟醸 原酒 亀甲蔵

Jummaiginjo Genshu Kikkogura

Hokkaido / Tanaka Shuzo

Kikkougura

純米吟醸 原酒 亀甲蔵

Jummaiginjo Genshu Kikkogura

Hokkaido / Tanaka Shuzo

Kikkougura

亀甲蔵 大吟醸 原酒

Kikkogura Daiginjo Genshu

Hokkaido / Tanaka Shuzo

Kikkougura

亀甲蔵 大吟醸 原酒

Kikkogura Daiginjo Genshu