Chitosetsuru
千歳鶴

Nippon Seishu Kabushikigaisha / Hokkaido

Sake list