Niigata
Popular brands on this app:Hakkaisan, JozenMizunogotoshi

Niigata / Shirataki Sake Brewery

Jozen Mizunogotoshi

上善如水 純米吟醸

Jozemmizunogotoshi Jummaiginjo

Niigata / Hakkaisan Brewery Co.,Ltd.

Hakkaisan

純米吟醸 八海山

Daiginjo Hakkaisan

Niigata / Asahi-Shuzo Sake Brewing Co.,Ltd.

Kubota

久保田 千寿

Kubota Senju

Niigata / Asahi-Shuzo Sake Brewing Co.,Ltd.

Kubota

久保田 萬寿

Kubota Manju

Niigata / Hakkaisan Brewery Co.,Ltd.

Hakkaisan

八海山 しぼりたて原酒「越後で候」 青ラベル

Daiginjo Hakkaisan

Niigata / Hakkaisan Brewery Co.,Ltd.

Hakkaisan

特別本醸造 八海山

Daiginjo Hakkaisan

Niigata / MIYAO SAKE BREWING CO.,LTD.

Shimeharitsuru

〆張鶴 純

Shimeharitsuru Jun

Niigata / Aoki Shuzo

Kakurei

鶴齢 純米吟醸

Kakurei Junmaiginjou

Niigata / KIKUSUI SAKE CO.,LTD

Kikusui

菊水の辛口

Kikusuinokarakuchi

Niigata / TAKACHIYO SHUZO SAKE-BREWER CO.,LTD.

Takachiyo

高千代

Takachiyo

Niigata / Hakkaisan Brewery Co.,Ltd.

Hakkaisan

吟醸 八海山

Daiginjo Hakkaisan

Niigata / Asahi-Shuzo Sake Brewing Co.,Ltd.

Kubota

久保田 生原酒

Kubota Namagenshu

Niigata / MIYAO SAKE BREWING CO.,LTD.

Shimeharitsuru

〆張鶴 純米吟醸 山田錦

Shimeharitsuru Junmaiginjou Yamadanishiki

Niigata / Midorikawa syuzo

Midorikawa

本醸 緑川

Honjo Midorikawa

Niigata / Ishimoto Sake Brewery co.,Ltd

Koshinokanbai

越乃寒梅 吟醸 別撰

Koshinokambai Ginjo Bessen

Niigata / Echigozakurashuzo

Echigozakura

越後桜

Echigozakura

Niigata / Asahi-Shuzo Sake Brewing Co.,Ltd.

Kubota

久保田 碧寿

Kubota Hekiju

Niigata / Hakkaisan Brewery Co.,Ltd.

Hakkaisan

清酒 八海山

Daiginjo Hakkaisan

Niigata / Ishimoto Sake Brewery co.,Ltd

Koshinokanbai

越乃寒梅 吟醸 特撰

Koshinokambai Ginjo Tokusen

Niigata / ECHIGOTSURUKAME Co.,Ltd

Echigotsurukame

越後鶴亀 純米1800ml

Echigotsurukame Jummai