Sato Shuzo
佐藤酒造株式会社
Address 6197 Kuju, Taketasi, Oita
Established 1868
Master sake brewer 佐藤 克比古
Representative Brand 1 久住千羽鶴
Notes theAnnualJapanSakeAwards GoldPrize: 2014; 2013;

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

千羽鶴 春陽の郷 純米

Senbazuru Shunyounosato Junmai

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

千羽鶴 嶺のしずく 吟醸純米

Senbazuru Minenoshizuku Ginjoujunmai

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

大吟醸古酒 千羽鶴

Daiginjokoshu Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

大吟醸 千羽鶴

Daiginjo Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

大吟醸 千羽鶴

Daiginjo Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

純米大吟醸 千羽鶴

Jummaidaiginjo Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

秘蔵吟醸 千羽鶴

Hizoginjo Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

秘蔵吟醸 千羽鶴

Hizoginjo Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

純米吟醸 千羽鶴

Jummaiginjo Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

純米吟醸 千羽鶴

Jummaiginjo Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Minenoshizuku

純米吟醸 嶺のしずく

Jummaiginjo Minenoshizuku

Oita / Sato Shuzo

Minenoshizuku

純米吟醸 嶺のしずく

Jummaiginjo Minenoshizuku

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

純米酒 千羽鶴

Jummaishu Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

純米酒 千羽鶴

Jummaishu Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Shunyonosato

純米酒 春陽の郷

Jummaishu Shunyonosato

Oita / Sato Shuzo

Shunyonosato

純米酒 春陽の郷

Jummaishu Shunyonosato

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

千羽鶴 純米酒 生酛造り

Sembazuru Jummaishu Kimotozukuri

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

千羽鶴 純米酒 生酛造り

Sembazuru Jummaishu Kimotozukuri

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

千羽鶴 純米酒 山廃造り

Sembazuru Jummaishu Sanhaizukuri

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

千羽鶴 純米酒 山廃造り

Sembazuru Jummaishu Sanhaizukuri

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

本醸造 千羽鶴

Honjozo Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

本醸造 千羽鶴

Honjozo Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

辛口本醸造 千羽鶴

Karakuchihonjozo Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

辛口本醸造 千羽鶴

Karakuchihonjozo Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

千羽鶴 上撰

Sembazuru Josen

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

千羽鶴 上撰

Sembazuru Josen

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

千羽鶴 上撰

Sembazuru Josen

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

千羽鶴 華撰

Sembazuru Kasen

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

千羽鶴 華撰

Sembazuru Kasen

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

純米酒 生 千羽鶴

Jummaishu Nama Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

本醸造 生 千羽鶴

Honjozo Nama Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

しぼりたて生酒

Shiboritatenamazake

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

しぼりたて生酒

Shiboritatenamazake

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

生おり酒 千羽鶴

Namaorizake Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

生おり酒 千羽鶴

Namaorizake Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

純米酒 ひやおろし 千羽鶴

Jummaishu Hiyaoroshi Sembazuru

Oita / Sato Shuzo

Senbazuru

純米酒 ひやおろし 千羽鶴

Jummaishu Hiyaoroshi Sembazuru