Hamashimashuzou Goushigaisha
浜嶋酒造合資会社
Address Oita
Established 1889
Master sake brewer 浜嶋 弘文
Representative Brand 1 Takakiya
Representative Brand 2 さぶろう(麦)
Home Page http://www.takakiya.co.jp/

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋

Takakiya

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Kintaka

金鷹

Kintaka

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 特別純米酒 夏酒

Takakiya Tokubetsujunmaishu Natsuzake

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

新酒生酒 鷹来屋 純米吟醸 若水

Shinsyukizake Takakiya Junmaiginjou Wakamizu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

新酒生酒 鷹来屋 純米吟醸 若水

Shinsyukizake Takakiya Junmaiginjou Wakamizu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

新酒生酒 鷹来屋 特別純米酒 生酒

Shinsyukizake Takakiya Tokubetsujunmaisyu Kizake

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

新酒生酒 鷹来屋 特別純米酒 生酒

Shinsyukizake Takakiya Tokubetsujunmaisyu Kizake

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

新酒生酒 鷹来屋 特別純米酒 生酒 おりがらみ

Shinsyukizake Takakiya Tokubetsujunmaisyu Kizake Origarami

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

新酒生酒 鷹来屋 初しぼり原酒生酒 本醸造 (辛口)

Shinsyukizake Takakiya Hatsushiborigensyukizake Honjouzou Karakuchi

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

新酒生酒 鷹来屋 初しぼり原酒生酒 本醸造 (辛口)

Shinsyukizake Takakiya Hatsushiborigensyukizake Honjouzou Karakuchi

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

新酒生酒 鷹来屋 初しぼり原酒生酒 本醸造 (うま口)

Shinsyukizake Takakiya Hatsushiborigensyukizake Honjouzou Umakuchi

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

新酒生酒 鷹来屋 初しぼり原酒生酒 本醸造 (うま口)

Shinsyukizake Takakiya Hatsushiborigensyukizake Honjouzou Umakuchi

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米大吟醸 (季節限定酒)

Takakiya Junmaidaiginjou Kisetsugenteisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米大吟醸 (季節限定酒)

Takakiya Junmaidaiginjou Kisetsugenteisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米吟醸 山田錦

Takakiya Junmaidaiginjou Yamadanishiki

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米吟醸 山田錦

Takakiya Junmaidaiginjou Yamadanishiki

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米吟醸 雄町 (季節限定酒)

Takakiya Junmaidaiginjou Omachi Kisetsugenteisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米吟醸 雄町 (季節限定酒)

Takakiya Junmaidaiginjou Omachi Kisetsugenteisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米吟醸 若水

Takakiya Junmaidaiginjou Wakamizu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米吟醸 若水

Takakiya Junmaidaiginjou Wakamizu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米吟醸 大分三井 (季節限定酒)

Takakiya Junmaidaiginjou Ooitamii Kisetsugenteisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米吟醸 大分三井 (季節限定酒)

Takakiya Junmaidaiginjou Ooitamii Kisetsugenteisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

華鷹 純米吟醸 大分三井 (季節限定酒)

Hanataka Junmaidaiginjou Ooitamii Kisetsugenteisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

華鷹 純米吟醸 大分三井 (季節限定酒)

Hanataka Junmaidaiginjou Ooitamii Kisetsugenteisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 大吟醸

Takakiya Daiginjou

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 大吟醸

Takakiya Daiginjou

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 吟醸酒

Takakiya Ginjousyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 吟醸酒

Takakiya Ginjousyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 特別純米酒

Takakiya Tokubetsujunmaisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 特別純米酒

Takakiya Tokubetsujunmaisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 辛口 特別純米酒

Takakiya Karakuchi Tokubetsujunmaisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 辛口 特別純米酒

Takakiya Karakuchi Tokubetsujunmaisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 特別純米酒 山廃 (季節限定酒)

Takakiya Tokubetsujunmaisyu Yamahai Kisetsugenteisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 特別純米酒 山廃 (季節限定酒)

Takakiya Tokubetsujunmaisyu Yamahai Kisetsugenteisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 山田錦 純米生酒 85 (季節限定酒)

Takakiya Yamadanishiki Junmaikizake Hachijuugo Kisetsugenteisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 山田錦 純米生酒 85 (季節限定酒)

Takakiya Yamadanishiki Junmaikizake Hachijuugo Kisetsugenteisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米酒

Takakiya Junmaisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米酒

Takakiya Junmaisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 特別本醸造

Takakiya Tokubetsuhonjouzou

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 特別本醸造

Takakiya Tokubetsuhonjouzou

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 うま口 本醸造

Takakiya Umakuchi Honjouzou

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 うま口 本醸造

Takakiya Umakuchi Honjouzou

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 辛口 本醸造

Takakiya Karakuchi Honjouzou

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 辛口 本醸造

Takakiya Karakuchi Honjouzou

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 本醸造 滝のしずく

Takakiya Honjouzou Takinoshizuku

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 本醸造 滝のしずく

Takakiya Honjouzou Takinoshizuku

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Kintaka

金鷹 にごり酒

Kintaka Nigorisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Kintaka

金鷹 にごり酒

Kintaka Nigorisyu

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 吟のさと 純米吟醸 生酒

Takakiya Ginnosato Junmaiginjou Namazake

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

華鷹 純米吟醸 生酒

Hanataka Junmaiginjou Namazake

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米吟醸

Takakiya Junmaiginjou

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 特別純米酒 生酒

Takakiya Tokubetsujummaishu Namasake

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 特別純米酒 生酒

Takakiya Tokubetsujummaishu Namasake

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 特別純米酒 生酒 ありがらみ

Takakiya Tokubetsujummaishu Namasake Arigarami

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 特別純米酒 生酒 ありがらみ

Takakiya Tokubetsujummaishu Namasake Arigarami

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 初しぼり 原酒生酒 本醸造(辛口)

Takakiya Hatsushibori Genshukizake Honjozo

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 初しぼり 原酒生酒 本醸造(辛口)

Takakiya Hatsushibori Genshukizake Honjozo

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 初しぼり 原酒生酒 本醸造(うま口)

Takakiya Hatsushibori Genshukizake Honjozo

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 初しぼり 原酒生酒 本醸造(うま口)

Takakiya Hatsushibori Genshukizake Honjozo

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米大吟醸

Takakiya Jummaidaiginjo

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米大吟醸

Takakiya Jummaidaiginjo

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米吟醸 雄町

Takakiya Jummaiginjo Omachi

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米吟醸 雄町

Takakiya Jummaiginjo Omachi

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米吟醸 吟のさと

Takakiya Jummaiginjo Ginnosato

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米吟醸 吟のさと

Takakiya Jummaiginjo Ginnosato

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米吟醸 大分三井

Takakiya Jummaiginjo Oitamii

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 純米吟醸 大分三井

Takakiya Jummaiginjo Oitamii

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Hanataka

華鷹 純米吟醸 大分三井

Hanataka Jummaiginjo Oitamii

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Hanataka

華鷹 純米吟醸 大分三井

Hanataka Jummaiginjo Oitamii

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 特別純米酒 山廃

Takakiya Tokubetsujummaishu Yamahai

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 特別純米酒 山廃

Takakiya Tokubetsujummaishu Yamahai

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 山田錦 純米生酒 85

Takakiya Yamadanishiki Jummainamazake Hachijugo

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 山田錦 純米生酒 85

Takakiya Yamadanishiki Jummainamazake Hachijugo

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 うま口本醸造

Takakiya Umakuchihonjozo

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 うま口本醸造

Takakiya Umakuchihonjozo

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 辛口本醸造

Takakiya Karakuchihonjozo

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 辛口本醸造

Takakiya Karakuchihonjozo

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Takakiya

鷹来屋 辛口本醸造

Takakiya Karakuchihonjozo

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Kintaka

金鷹 上撰

Kintaka Josen

Oita / Hamashimashuzou Goushigaisha

Kintaka

金鷹 上撰

Kintaka Josen