Mizokamishuzou Kabushikigaisha
溝上酒造株式会社
Address Fukuoka
Established 1844
Master sake brewer 溝上 智彦
Representative Brand 1 Seiyanogin
Representative Brand 2 Tenshin
Home Page http://www.sake-tenshin.co.jp/

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心

Tenshin

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Sarakura

皿倉

Sarakura

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Kazenogin

風の吟

Kazenogin

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Amanosora

天の宙

Amanosora

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Seiyanogin

清夜の吟

Seiyanogin

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Sarakura

皿倉(純米吟醸)

Sarakura Jummaiginjo

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Sarakura

皿倉(純米吟醸)

Sarakura Jummaiginjo

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Sarakura

皿倉(吟醸)

Sarakura Ginjo

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Sarakura

皿倉(吟醸)

Sarakura Ginjo

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Amanosora

天の宙(純米吟醸)

Tennosora Jummaiginjo

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Amanosora

天の宙(純米吟醸)

Tennosora Jummaiginjo

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 生熟成(生貯蔵酒)

Tenshin Namajukusei Namachozozake

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 生熟成(生貯蔵酒)

Tenshin Namajukusei Namachozozake

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 生熟成(生貯蔵酒)

Tenshin Namajukusei Namachozozake

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 転身飛翔(本醸造)

Tenshin Hisho Honjozo

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 転身飛翔(本醸造)

Tenshin Hisho Honjozo

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 転身飛翔(本醸造)

Tenshin Hisho Honjozo

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 特醸

Tenshin Tokujo

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 北九州名所徳利

Kitakyushumeishotokkuri

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

夏吟

Natsugin

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Amanosora

天の宙 ひやおろし

Tennosora Hiyaoroshi

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Amanosora

天の宙 ひやおろし

Tennosora Hiyaoroshi

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 にごり酒

Tenshin Nigorizake

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 にごり酒

Tenshin Nigorizake

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 しぼりたて生酒

Tenshin Shiboritatekizake

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 しぼりたて生酒

Tenshin Shiboritatekizake

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 純米酒(火入れ)

Tenshin Jummaishu Hiire

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 純米酒(火入れ)

Tenshin Jummaishu Hiire

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 純米酒(生酒)

Tenshin Jummaishu Kizake

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 純米酒(生酒)

Tenshin Jummaishu Kizake

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 純米吟醸

Tenshin Jummaiginjo

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 純米吟醸

Tenshin Jummaiginjo

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 大吟醸

Tenshin Daiginjo

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 大吟醸

Tenshin Daiginjo

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 特別限定大吟醸

Tenshin Tokubetsugenteidaiginjo

Fukuoka / Mizokamishuzou Kabushikigaisha

Tenshin

天心 特別限定純米大吟醸

Tenshin Tokubetsugenteijummaidaiginjo