Hiyokutsuru Syuzo Corporation
比翼鶴酒造株式会社
Address 466-1 Uchino, Jyoujima-Machi Kurume-City, Fukuoka
Established 1895
Master sake brewer ニノ宮 啓克
Representative Brand 1 Hiyokutsuru
Representative Brand 2 不比等(米)
Home Page http://www.hiyokutsuru.co.jp/
Facebook https://www.facebook.com/hiyokutsuru

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzou Corporation

Yamakanbai

耶馬寒梅 特別純米

Yamakanbai Tokubetsujunmai

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzou Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 純米

Hiyokutsuru Junmai

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzou Corporation

Hiyokutsuru

特撰 比翼鶴

Tokusen Hiyokutsuru

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzou Corporation

Hiyokutsuru

上撰 比翼鶴

Jousen Hiyokutsuru

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 純米酒

Hiyokutsuru Jummaishu

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 純米酒

Hiyokutsuru Jummaishu

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 純米酒

Hiyokutsuru Jummaishu

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Yamakanbai

特別純米 耶馬寒梅

Tokubetsujummai Yamakambai

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Yamakanbai

特別純米 耶馬寒梅

Tokubetsujummai Yamakambai

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Yamakanbai

特別純米 耶馬寒梅

Tokubetsujummai Yamakambai

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 金冠 超辛口

Hiyokutsuru Kinkan Chokarakuchi

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 金冠 超辛口

Hiyokutsuru Kinkan Chokarakuchi

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Renri

大吟醸 連理

Daiginjo Renri

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Renri

大吟醸 連理

Daiginjo Renri

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 純米ひやおろし

Hiyokutsuru Jummaihiyaoroshi

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 純米ひやおろし

Hiyokutsuru Jummaihiyaoroshi

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 本醸ひやおろし

Hiyokutsuru Honjohiyaoroshi

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 本醸ひやおろし

Hiyokutsuru Honjohiyaoroshi

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 純米大吟醸

Hiyokutsuru Jummaidaiginjo

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 純米大吟醸

Hiyokutsuru Jummaidaiginjo

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 純米吟醸

Hiyokutsuru Jummaiginjo

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 純米吟醸

Hiyokutsuru Jummaiginjo

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 本醸新酒 弥生しぼり

Hiyokutsuru Honjoshinshu Yayoishibori

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 本醸新酒 弥生しぼり

Hiyokutsuru Honjoshinshu Yayoishibori

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 純米無濾過生原酒

Hiyokutsuru Jummaimurokanamagenshu

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 本醸無濾過生原酒

Hiyokutsuru Honjomurokanamagenshu

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 純米新酒 如月しぼり

Hiyokutsuru Jummaishinshu Kisaragishibori

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 純米新酒 如月しぼり

Hiyokutsuru Jummaishinshu Kisaragishibori

Fukuoka / Hiyokutsuru Syuzo Corporation

Hiyokutsuru

比翼鶴 大吟醸酒

Hiyokutsuru Daiginjoshu