Nakaojouzou Kabushikigaisha
中尾醸造株式会社
Address Hiroshima
Established 1871
Master sake brewer 中尾 強志
Representative Brand 1 Seikyou
Representative Brand 2 まぼろし
Home Page http://www.maboroshi.co.jp/

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Seikyou

誠鏡 純米 たけはら

Seikyou Junmai Takehara

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Maboroshi

純米吟醸 まぼろし

Junmaiginjou Maboroshi

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Maboroshi

純米大吟醸 まぼろし赤箱

Junmaidaiginjyou Maboroshiakabako

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Maboroshi

大吟醸 まぼろし白箱

Daiginjo Maboroshishirobako

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Seikyou

誠鏡 幻黒箱 純米大吟醸

Seikyou Maboroshikurohako Jyunmaidaiginjyo

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Maboroshi

大吟醸原酒 まぼろし桐箱

Daiginjogenshu Maboroshikiribako

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Maboroshi

吟醸 まぼろし

Ginjo Maboroshi

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Maboroshi

吟醸 まぼろし

Ginjo Maboroshi

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Seikyou

誠鏡 純米吟醸 雄町

Seikyou Junmaiginjo Omachi

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Seikyou

誠鏡 純米雄町

Seikyou Junmaiomachi

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Seikyou

誠鏡 吟醸

Seikyou Ginjo

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Seikyou

誠鏡 特別本醸造 超辛口

Seikyou Tokubetuhonjyozou Cyokarakuchi

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Seikyou

誠鏡 純米吟醸 雄町

Seikyou Junmaiginjo Omachi

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Maboroshi

純米大吟醸原酒 まぼろし黒箱

Junmaidaiginjougenshu Maboroshikurobako

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Maboroshi

純米吟醸 まぼろし

Junmaiginjou Maboroshi

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Maboroshi

純米大吟醸 まぼろし赤箱

Junmaidaiginjyou Maboroshiakabako

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Maboroshi

純米吟醸 まぼろし

Junmaiginjou Maboroshi

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Maboroshi

大吟醸 まぼろし白箱

Daiginjo Maboroshishirobako

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Seikyou

誠鏡 純米 たけはら

Seikyou Junmai Takehara

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Seikyou

誠鏡 純米 たけはら

Seikyou Junmai Takehara

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Seikyou

誠鏡 純米 たけはら

Seikyou Junmai Takehara

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Seikyou

誠鏡 純米雄町

Seikyou Junmaiomachi

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Seikyou

誠鏡 純米超辛口

Seikyou Junmaichokarakuchi

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Seikyou

誠鏡 純米超辛口

Seikyou Junmaichokarakuchi

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Seikyou

誠鏡 特別本醸造 超辛口

Seikyou Tokubetuhonjyozou Cyokarakuchi

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Seikyou

誠鏡 手造り辛口

Seikyou Tezukurikarakuchi

Hiroshima / Nakaojouzou Kabushikigaisha

Seikyou

誠鏡 手造り辛口

Seikyou Tezukurikarakuchi