Eigashimashuzou Kabushikigaisha
江井ヶ嶋酒造株式会社
Address Hyogo
Established 1888
Master sake brewer 平石 幹郎
Representative Brand 1 Kamitaka
Representative Brand 2 福寿天泉(麦)
Home Page http://www.ei-sake.jp/

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹

Kamitaka

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 大吟醸 山田錦

Kamitaka Daiginjo Yamadanishiki

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 純米吟醸山田錦 中取り

Kamitaka Jummaiginjoyamadanishiki Nakadori

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

大吟醸 神鷹

Daiginjo Kamitaka

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

大吟醸 神鷹

Daiginjo Kamitaka

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

純米吟醸 神鷹 山田錦 (黒)

Jummaiginjo Kamitaka Yamadanishiki Kuro

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

純米吟醸 神鷹 山田錦 (黒)

Jummaiginjo Kamitaka Yamadanishiki Kuro

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 特別純米酒 明石

Kamitaka Tokubetsujummaishu Akashi

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 特別純米酒 明石

Kamitaka Tokubetsujummaishu Akashi

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

特別純米 神鷹 山田錦辛口

Tokubetsujummai Kamitaka Yamadanishikikarakuchi

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 純米明石

Kamitaka Jummaiakashi

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 純米明石

Kamitaka Jummaiakashi

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 純米酒

Kamitaka Jummaishu

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 純米酒

Kamitaka Jummaishu

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 吟醸

Kamitaka Ginjo

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 吟醸

Kamitaka Ginjo

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 吟造り

Kamitaka Ginzukuri

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 吟造り

Kamitaka Ginzukuri

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

本醸造 神鷹

Honjozo Kamitaka

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

上撰 神鷹

Josen Kamitaka

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 辛口

Kamitaka Karakuchi

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

清酒 神鷹

Seishu Kamitaka

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

上撰 神鷹 サケパック 蔵造り

Josen Kamitaka Sakepakku Kurazukuri

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 かみたかパック

Kamitaka Kamitakapakku

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 本醸造 しぼりたて原酒

Kamitaka Honjozo Shiboritategenshu

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 本醸造 しぼりたて原酒

Kamitaka Honjozo Shiboritategenshu

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

しぼりたて神鷹

Shiboritatekamitaka

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

しぼりたて神鷹

Shiboritatekamitaka

Hyogo / Eigashimashuzou Kabushikigaisha

Kamitaka

神鷹 たる酒

Kamitaka Taruzake