Takenosyuzoyugengaisha
竹野酒造有限会社
Address 3622-1 Mizotani Yasaka−cho, kyotango-shi, Kyoto
Established 1947
TEL 0772-65-2021
Master sake brewer Yoshihei Yukimachi
Representative Brand 1 Yasakatsuru
Home Page http://www.yasakaturu.co.jp/

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴

Yasakatsuru

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Kurabu

蔵舞

Kurabu

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Kyouotome

きょうおとめ

Kyouotome

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 旭蔵舞 純米酒 2014BY

Yasakatsuru Asahikuramai Junmaishu 2014

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 祭蔵舞 山廃純米60 2014BY

Yasakatsuru Matsurikurabu Yamahaijunmai60 2014

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 笑顔百薬 2014

Yasakatsuru Egao Hyakuyaku 2014

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 亀の尾蔵舞 2015

Yasakazuru Kamenookurabu 2015

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 錦蔵舞 2014

Yasakatsuru Nishikikurabu 2014

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 祭蔵舞 2014

Yasakatsuru Matsurikurabu 2014

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 亀の尾蔵舞 2015

Yasakatsuru Kamenookurabu 2015

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 旭蔵舞 2015

Yasakatsuru Asahikurabu 2015

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 祝蔵舞 2015

Yasakatsuru Iwaikurabu 2015

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 笑顔百薬 2015

Yasakatsuru Egaohyakuyaku 2015

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 祝蔵舞 2015

Yasakazuru Iwaikurabu 2015

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 旭蔵舞 2015

Yasakazuru Asahikurabu 2015

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 錦蔵舞 2015

Yasakazuru Nishikikurabu 2015

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 錦蔵舞 2015

Yasakazuru Nishikikurabu 2015

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 祭蔵舞 2015

Yasakazuru Matsurikurabu 2015

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 笑顔百薬 2015

Yasakatsuru Egaohyakuyaku 2015

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

丹後ガラシャの里

Tangogarashanosato

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 山廃純米七〇

Yasakazuru Yamahaijummainanaju

Kyoto / Takenosyuzoyugengaisha

Yasakazuru

弥栄鶴 山廃純米七〇

Yasakazuru Yamahaijummainanaju