Sekoshuzou Kabushikigaisha
瀬古酒造株式会社
Address Shiga
Master sake brewer 瀬古 篤子
Representative Brand 1 Daikouga
Representative Brand 2 Ninja
Home Page http://www.sekoshuzo.co.jp/

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Ninja

忍者

Ninja

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Daikouga

大甲賀

Daikouga

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Ryuuka

柳花

Ryuuka

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Ryuuryokukakou

柳緑花紅

Ryuuryokukakou

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Tsukiakari

月あかり

Tsukiakari

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Sakuragi

桜生

Sakuragi

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Daikouga

大甲賀しぼりたて一番 純米無濾過生原酒

Daikogashiboritateichiban Jummaimurokanamagenshu

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Daikouga

大甲賀しぼりたて一番 純米無濾過生原酒

Daikogashiboritateichiban Jummaimurokanamagenshu

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Ninja

忍者 特別純米

Ninja Tokubetsujummai

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Ninja

忍者 特別純米

Ninja Tokubetsujummai

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Ninja

忍者 特別純米

Ninja Tokubetsujummai

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Daikouga

純米大甲賀 超辛口

Jummaidaikoga Chokarakuchi

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Daikouga

純米大甲賀 超辛口

Jummaidaikoga Chokarakuchi

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Daikouga

純米大甲賀 ひやおろし

Jummaidaikoga Hiyaoroshi

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Daikouga

純米大甲賀 ひやおろし

Jummaidaikoga Hiyaoroshi

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Daikouga

大甲賀 純米しぼりたて 一番

Daikoga Jummaishiboritate Ichiban

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Daikouga

大甲賀 純米酒 生生

Daikoga Jummaishu Namanama

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Daikouga

大甲賀 純米

Daikoga Jummai

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Daikouga

大甲賀 純米

Daikoga Jummai

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Daikouga

大甲賀 純米

Daikoga Jummai

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Ryuuka

柳花 純米酒 無ろ過 冷おろし

Yanagihana Jummaishu Muroka Hiyaoroshi

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Ryuuka

柳花 純米酒 無ろ過 冷おろし

Yanagihana Jummaishu Muroka Hiyaoroshi

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Ryuuryokukakou

柳緑花紅 純米しぼりたて生

Ryoryokukako Jummaishiboritatenama

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Ryuuryokukakou

柳緑花紅 純米しぼりたて生

Ryoryokukako Jummaishiboritatenama

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Ryuuryokukakou

柳緑花紅 純米吟醸

Ryoryokukako Jummaiginjo

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Ryuuryokukakou

柳緑花紅 純米特撰

Ryoryokukako Jummaitokusen

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Ryuuryokukakou

柳緑花紅 純米上撰

Ryoryokukako Jummaijosen

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Tsukiakari

月あかり 純米吟醸

Tsukiakari Jummaiginjo

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Sakuragi

桜生 本醸造

Sakurai Honjozo