Gomeigaisha Morimoto Senuemon
合名会社森本仙右衛門商店
Address ueno fukuicho 3342, igashi, Mie
Established 1844
Master sake brewer 森本 仙右衛門
Representative Brand 1 Kuromatsuokina
Representative Brand 2 夫婦岩
Home Page http://www.kuromatsu-okina.co.jp/

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁

Kuromatsuokina

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁

Kuromatsuokina

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 斗瓶取り純米大吟醸

Kuromatsuokina Tobindorijummaidaiginjo

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 大吟醸原酒「赤箱」

Kuromatsuokina Jummaidaiginjo Akahako

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 大吟醸原酒「赤箱」

Kuromatsuokina Jummaidaiginjo Akahako

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 純米大吟醸

Kuromatsuokina Jummaidaiginjo

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 純米大吟醸

Kuromatsuokina Jummaidaiginjo

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 純米大吟 神力

Kuromatsuokina Jummaidaigin Shinriki

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 純米大吟 神力

Kuromatsuokina Jummaidaigin Shinriki

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 大吟醸15度

Kuromatsuokina Daiginjo Jugodo

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 大吟醸15度

Kuromatsuokina Daiginjo Jugodo

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 純米吟醸 翁忍者

Kuromatsuokina Jummaiginjo Okinaninja

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 純米吟醸 翁忍者

Kuromatsuokina Jummaiginjo Okinaninja

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 吟醸原酒 忍壺

Kuromatsuokina Jummaigenshu Nintsubo

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 純米秘蔵古酒2001

Kuromatsuokina Jummaihizokoshu Nisenichi

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 秘蔵古酒1998 十六年者

Kuromatsuokina Hizokoshu Jurokunenja

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 秘蔵古酒1998 十六年者

Kuromatsuokina Hizokoshu Jurokunenja

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 秘蔵古酒1998 十六年者

Kuromatsuokina Hizokoshu Jurokunenja

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 秘蔵超古酒1995 十九年者

Kuromatsuokina Hizochokoshu Jukunenja

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 秘蔵超古酒1995 十九年者

Kuromatsuokina Hizochokoshu Jukunenja

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 特別純米原酒

Kuromatsuokina Tokubetsujummaigenshu

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 特別純米原酒

Kuromatsuokina Tokubetsujummaigenshu

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 特別純米原酒「白鳳城」

Kuromatsuokina Tokubetsujummaigenshu Hakuhojo

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 完全発酵辛口特別純米酒

Kuromatsuokina Kanzenhakkokarakuchitokubetsujummaishu

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 完全発酵辛口特別純米酒

Kuromatsuokina Kanzenhakkokarakuchitokubetsujummaishu

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 特別純米酒 お伊勢さん参り

Kuromatsuokina Tokubetsujummaishu Oisesammairi

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 特別純米酒

Kuromatsuokina Tokubetsujummaishu

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 特別純米酒

Kuromatsuokina Tokubetsujummaishu

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 純米酒(精米歩合70%)

Kuromatsuokina Jummaishu Seimaibuainanajuppasento

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 純米酒(精米歩合70%)

Kuromatsuokina Jummaishu Seimaibuainanajuppasento

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 特別純米酒甘口「蒼星美酒」

Kuromatsuokina Tokubetsujummaishuamakuchi Soseibishu

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 純米微発泡酒「ねぇねぇねぇ」

Kuromatsuokina Jummaibihappo Nenene

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 玄米酒「シャトー玄2005」

Kuromatsuokina Gemmaishu Shatogen Nisengo

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 純米吟醸忍者

Kuromatsuokina Jummaiginjoninja

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 純米吟醸忍者

Kuromatsuokina Jummaiginjoninja

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 伊賀まっこり

Kuromatsuokina Igamakkori

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 活性生にごり酒

Kuromatsuokina Kasseinamanigorishu

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 活性生にごり酒

Kuromatsuokina Kasseinamanigorishu

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 活性生にごり酒

Kuromatsuokina Kasseinamanigorishu

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 しぼりたて生原酒 蔵酒

Kuromatsuokina Shiboritatenamagenshu Kurazake

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 しぼりたて生原酒 蔵酒

Kuromatsuokina Shiboritatenamagenshu Kurazake

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 大吟醸生貯蔵酒

Kuromatsuokina Daiginjo Namachozoshu

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 大吟醸生貯蔵酒

Kuromatsuokina Daiginjo Namachozoshu

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 辛口生貯蔵酒

Kuromatsuokina Karakuchinamachozoshu

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 辛口生貯蔵酒

Kuromatsuokina Karakuchinamachozoshu

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 伊賀の寒梅

Kuromatsuokina Iganokambai

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 伊賀の寒梅

Kuromatsuokina Iganokambai

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 特別本醸造 EG

Kuromatsuokina Tokubetsuhonjozo Iji

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 特別本醸造「秀粋」

Kuromatsuokina Tokubetsuhonjozo shusui

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 上撰

Kuromatsuokina Josen

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 上撰

Kuromatsuokina Josen

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 上撰

Kuromatsuokina Josen

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 金印

Kuromatsuokina Kinjirushi

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 金印

Kuromatsuokina Kinjirushi

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 特別本醸造「純金箔入り祝酒」

Kuromatsuokina Tokubetsuhonjozo Junkimpakuiriiwaizake

Mie / Gomeigaisha Morimoto Senuemon

Kuromatsuokina

黒松翁 活性生原酒 にごり酒 H27BY

Kuromatsuokina Kasseinamagenshu Nigorizake Etchinijushichibiwai