Ito Shuzo
伊藤酒造株式会社
Address 110 Sakura-cho, Yokkaichi, Mie
Established 1847
Master sake brewer 伊藤 旪
Representative Brand 1 Uzume
Representative Brand 2 Suzukasanroku
Home Page http://www.suzukasanroku.com/
Facebook https://www.facebook.com/bokura1847

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女

Uzume

Mie / Ito Shuzo

Sarutahiko

猿田彦

Sarutahiko

Mie / Ito Shuzo

Nihonka

日本華

Nihonka

Mie / Ito Shuzo

Suzukasanroku

鈴鹿山麓

Suzukasanroku

Mie / Ito Shuzo

Satonohana

里の華 純米大吟醸

Satonohana Jummaidaiginjo

Mie / Ito Shuzo

Satonohana

里の華 純米大吟醸

Satonohana Jummaidaiginjo

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 袋搾り 大吟醸

Uzume Fukuroshibori Daiginjo

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 袋搾り 大吟醸

Uzume Fukuroshibori Daiginjo

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 蔵内5年熟成古酒

Uzume Kurauchigonenjukuseikoshu

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 蔵内5年熟成古酒

Uzume Kurauchigonenjukuseikoshu

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 大吟醸

Uzume Daiginjo

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 大吟醸

Uzume Daiginjo

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 大吟醸

Uzume Daiginjo

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 吟醸

Uzume Ginjo

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 吟醸

Uzume Ginjo

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 吟醸

Uzume Ginjo

Mie / Ito Shuzo

Sarutahiko

猿田彦 特別純米

Sarutahiko Tokubetsujummai

Mie / Ito Shuzo

Sarutahiko

猿田彦 特別純米

Sarutahiko Tokubetsujummai

Mie / Ito Shuzo

Sarutahiko

猿田彦 特別純米

Sarutahiko Tokubetsujummai

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 天女の舞 純米吟醸

Uzume Tennyonomai Jummaiginjo

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 天女の舞 純米吟醸

Uzume Tennyonomai Jummaiginjo

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 天女の舞 純米吟醸

Uzume Tennyonomai Jummaiginjo

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 豊穣の舞 特別純米

Uzume Hojonomai Tokubetsujummai

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 豊穣の舞 特別純米

Uzume Hojonomai Tokubetsujummai

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 豊穣の舞 特別純米

Uzume Hojonomai Tokubetsujummai

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 岩戸の舞 本醸造

Uzume Iwatonomai Honjozo

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 岩戸の舞 本醸造

Uzume Iwatonomai Honjozo

Mie / Ito Shuzo

Uzume

鈿女 岩戸の舞 本醸造

Uzume Iwatonomai Honjozo