Fujimasashuzou Goushigaisha
富士正酒造合資会社
Address Shizuoka
Established 1866
Master sake brewer 佐野 直次
Representative Brand 1 千代乃峯
Home Page http://www.fujimasa-sake.com/
Facebook https://www.facebook.com/fujimasa.sake

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正

Fujimasa

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Chiyonomine

千代の峯

Chiyonomine

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 大吟醸

Fujimasa Daiginjo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 大吟醸

Fujimasa Daiginjo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 純米大吟醸

Fujimasa Jummaidaiginjo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 純米大吟醸

Fujimasa Jummaidaiginjo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 ふじのみや強力

Fujimasa Fujinomiyagoriki

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 天然醸造 金ラベル

Fujimasa Tennenjozo Kinraberu

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 富士の詩

Fujimasa Fujinota

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 限定ひや

Fujimasa Genteihiya

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 富士のかさ雲

Fujimasa Fujinokasagumo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 富士のかさ雲

Fujimasa Fujinokasagumo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 しぼりたて生酒

Fujimasa Shiboritatekizake

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 しぼりたて生酒

Fujimasa Shiboritatekizake

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 辛口げんこつ

Fujimasa Karakuchigenkotsu

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 辛口げんこつ

Fujimasa Karakuchigenkotsu

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 辛口げんこつ

Fujimasa Karakuchigenkotsu

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《新ロゴ》大吟醸

Fujimasa Shinrogo Daiginjo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《新ロゴ》大吟醸

Fujimasa Shinrogo Daiginjo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《新ロゴ》純米大吟醸

Fujimasa Shinrogo Jummaidaiginjo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《新ロゴ》純米大吟醸

Fujimasa Shinrogo Jummaidaiginjo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《新ロゴ》特別純米酒

Fujimasa Shinrogo Tokubetsujummaishu

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《新ロゴ》特別純米酒

Fujimasa Shinrogo Tokubetsujummaishu

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《新ロゴ》純米生原酒

Fujimasa Shinrogo Jummainamagenshu

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《新ロゴ》純米生原酒

Fujimasa Shinrogo Jummainamagenshu

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《新ロゴ》特別本醸造

Fujimasa Shinrogo Tokubetsuhonjozo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《新ロゴ》特別本醸造

Fujimasa Shinrogo Tokubetsuhonjozo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《サラ》大吟醸

Fujimasa Sara Daiginjo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《サラ》大吟醸

Fujimasa Sara Daiginjo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《サラ》純米大吟醸

Fujimasa Sara Jummaidaiginjo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《サラ》純米大吟醸

Fujimasa Sara Jummaidaiginjo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《サラ》純米吟醸

Fujimasa Sara Jummaiginjo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《サラ》純米吟醸

Fujimasa Sara Jummaiginjo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《サラ》純米酒

Fujimasa Sara Jummaishu

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《サラ》純米酒

Fujimasa Sara Jummaishu

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《サラ》本醸造

Fujimasa Sara Honjozo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 《サラ》本醸造

Fujimasa Sara Honjozo

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Watashinoumeshu

日本酒仕込 ワタシの梅酒

Nihonshujikomi Watashinomeshu

Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Fujimasa

富士正 純米吟醸

Fujimasa Jummaiginjo