Eikun Shuzo
英君酒造株式会社
Address Shizuoka
Established 1881
TEL 054-375-2181
Master sake brewer 望月 裕祐
Representative Brand 1 Eikun
Home Page http://eikun.fc2web.com/
Facebook https://www.facebook.com/yuieikun

Shizuoka / Eikun Shuzo

Iroha

いろは 大吟醸

Iroha Daiginjou

Shizuoka / Eikunshuzou Kabushikigaisha

Eikun

英君 吟醸

Eikun Ginjou

Shizuoka / Eikunshuzou Kabushikigaisha

Eikun

英君 純米吟醸 五百万石

Eikun Junmaiginjou Gohyakumangoku

Shizuoka / Eikunshuzou Kabushikigaisha

Eikun

英君 純米吟醸 播州山田錦

Eikun Junmaiginjou Banshuu Yamadanishiki

Shizuoka / Eikunshuzou Kabushikigaisha

Eikun

英君 純米吟醸 備前雄町

Eikun Junmaiginjou Bizenomachi

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君 特別純米酒

Eikun Tokubetsujunmaishu

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君 特別純米酒 誉富士

Eikun Tokubetsujunmaishu Homarefuji

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君

Eikun

Shizuoka / Eikun Shuzo

Iroha

いろは 大吟醸

Iroha Daiginjo

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

大吟醸 英君

Daiginjo Eikun

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

大吟醸 英君

Daiginjo Eikun

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君 純米大吟醸

Eikun Jummaidaiginjo

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君 純米大吟醸

Eikun Jummaidaiginjo

Shizuoka / Eikun Shuzo

MidorinoEikun

緑の英君 純米吟醸 五百万石

Midorinoeikun Jummaiginjo Gohyakumangoku

Shizuoka / Eikun Shuzo

MidorinoEikun

緑の英君 純米吟醸 五百万石

Midorinoeikun Jummaiginjo Gohyakumangoku

Shizuoka / Eikun Shuzo

MurasakinoEikun

紫の英君 純米吟醸 山田錦

Murasakinoeikun Jummaiginjo Yamadanishiki

Shizuoka / Eikun Shuzo

MurasakinoEikun

紫の英君 純米吟醸 山田錦

Murasakinoeikun Jummaiginjo Yamadanishiki

Shizuoka / Eikun Shuzo

DaidainoEikun

橙の英君 純米吟醸 雄町

Daidainoeikun Jummaiginjo Omachi

Shizuoka / Eikun Shuzo

DaidainoEikun

橙の英君 純米吟醸 雄町

Daidainoeikun Jummaiginjo Omachi

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君 特別純米酒 誉富士

Eikun Tokubetsujummaishu Homarefuji

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君 特別純米酒

Eikun Tokubetsujummaishu

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君 特別本醸造

Eikun Tokubetsuhonjozo

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君 特別本醸造

Eikun Tokubetsuhonjozo

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君 辛口純米酒

Eikun Karakuchijummaishu

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君 辛口純米酒

Eikun Karakuchijummaishu

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君 山廃純米 石橋ヲ叩イテ渡ル

Eikun Yamahaijummai Ishibashiotataitewataru

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君 山廃純米 石橋ヲ叩イテ渡ル

Eikun Yamahaijummai Ishibashiotataitewataru

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君 辛口本醸造

Eikun Karakuchihonjozo

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君 純米吟醸 生酒

Eikun Jummaiginjo Namazake

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君 特別本醸造 生酒

Eikun Tokubetsuhonjozo Namazake

Shizuoka / Eikun Shuzo

Eikun

英君 吟醸 大古酒

Eikun Ginjo Daikoshu