Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou
株式会社神沢川酒造場
Address Shizuoka
Established 1912
TEL 054-375-2033
Master sake brewer 望月 正隆
Representative Brand 1 Shousetsu

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 純米吟醸 別撰 山影純悦

Shousetsu Junmaiginjo Bessen Yamakagejunetsu

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 純米吟醸 愛山

Shousetsu Junmaiginjo Aiyama

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 純米吟醸 山田穂

Shousetsu Junmaiginjo Yamadabo

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 純米吟醸 ADVANCE

Shousetsu Junmaiginjo Adobansu

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 純米大吟醸

Shousetsu Junmaidaiginjo

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 純米大吟醸

Shousetsu Junmaidaiginjo

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 大吟醸

Shousetsu Daiginjou

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 純米吟醸

Shousetsu Junmaiginjo

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 吟醸

Shousetsu Ginjou

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 特別純米

Shousetsu Tokubetsujunmai

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 純米

Shousetsu Junmai

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 辛口純米

Shousetsu Karakuchijunmai

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 特別本醸造

Shousetsu Tokubetsuhonjouzou

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 金紋

Shousetsu Kinmon

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Amamitsuki

天満月 純米大吟醸

Amamitsuki Junmaidaiginjo

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 純米吟醸 別撰 山影純悦

Shousetsu Junmaiginjo Bessen Yamakagejunetsu

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 純米吟醸 愛山

Shousetsu Junmaiginjo Aiyama

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 純米吟醸 山田穂

Shousetsu Junmaiginjo Yamadabo

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 河津桜 酵母発泡性清酒

Shosetsu Kawazuzakura Kobohapposeiseishu

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 大吟醸 特別限定生酒 淡麗辛口

Shosetsu Daiginjo Tokubetsugenteinamazake Tanreikarakuchi

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Amamitsuki

天満月 純米大吟醸

Amamitsuki Jummaidaiginjo

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 純米吟醸

Shosetsu Jummaiginjo

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 純米吟醸 別撰「山影純悦」 グリーンラベル

Shosetsu Jummaiginjo Bessenyamakagejunetsu Gurinraberu

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 大吟醸

Shosetsu Daiginjo

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 純米

Shosetsu Jummai

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 吟醸

Shosetsu Ginjo

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 大吟醸 斗瓶取

Shosetsu Daiginjo Tobintori

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 辛口純米 誉富士

Shosetsu Karakuchijummai Homarefuji

Shizuoka / Kabushikigaisha Kanzawagawashuzoujou

Shousetsu

正雪 本醸造

Shosetsu Honjozo