Yuugengaisha Oohashishuzou
有限会社大橋酒造
Address Gifu
Established 1908
Master sake brewer 大橋 豊尚
Representative Brand 1 Kasagitsuru
Home Page http://www.k-tsuru.com/

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴

Kasagitsuru

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

幻の酒 笠置鶴

Maboroshinosake Kasagitsuru

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 上撰

Kasagitsuru Josen

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 精撰

Kasagitsuru Seisen

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 吟醸

Kasagitsuru Ginjo

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 吟醸

Kasagitsuru Ginjo

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 純米

Kasagitsuru Jummai

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 純米

Kasagitsuru Jummai

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 本醸造

Kasagitsuru Honjozo

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 本醸造

Kasagitsuru Honjozo

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 本醸造 辛口

Kasagitsuru Honjozo Karakuchi

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 生酒 大吟醸

Kasagitsuru Namazake Daiginjo

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 生酒 本醸造

Kasagitsuru Namazake Honjozo

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 吟ひやおろし

Kasagitsuru Ginhiyaoroshi

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 初花 吟醸

Kasagitsuru Hatsuhana Ginjo

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 初花 吟醸

Kasagitsuru Hatsuhana Ginjo

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 初花 本醸造

Kasagitsuru Hatsuhana Honjozo

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 初花 本醸造

Kasagitsuru Hatsuhana Honjozo

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 しゅわわせ気分 本醸造

Kasagitsuru Shuwawasekibun Honjozo

Gifu / Yuugengaisha Oohashishuzou

Kasagitsuru

笠置鶴 しゅわわせ気分 吟醸

Kasagitsuru Shuwawasekibun Ginjo