Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha
玉泉堂酒造株式会社
Address Gifu
Established 1806
TEL 0584-32-1155
Master sake brewer 山田 敦
Representative Brand 1 Reisen
Representative Brand 2 Minogiku
Home Page http://minogiku.co.jp/

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 純米 山田錦

Reisen Junmai Yamadanishiki

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 純吟 山田錦

Reisen Jungin Yamadanishiki

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisenmasamune

醴泉正宗 純米大吟醸

Reisenmasamune Junmaidaiginjo

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 純米大吟醸

Reisen Junmaidaiginjo

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 大吟醸 蘭奢待

Reisen Daiginjo Ranjatai

Gifu / Gyokusendoushuzou Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 特吟 山田錦

Reisen Tokugin Yamadanishiki

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純米大吟醸

Minogiku Junmaidaiginjo

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 大吟醸

Minogiku Daiginjo

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純米吟醸

Minogiku Junmaiginjo

Gifu / Gyokusendoushuzou Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 特別純米

Minogiku Tokubetsujunmai

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 吟醸

Minogiku Ginjo

Gifu / Gyokusendoushuzou Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純米

Minogiku Junmai

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 純米吟醸

Reisen Junmaiginjo

Gifu / Gyokusendoushuzou Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 純米

Reisen Junmai

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 特別本醸造

Reisen Tokubetsuhonjozo

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Mukade

無風 純米吟醸

Mukade Junmaiginjo

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Mukade

無風 大吟醸

Mukade Daiginjo

Gifu / Gyokusendoushuzou Kabushikigaisha

Mukade

無風 純米

Mukade Junmai

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 純米 山田錦

Reisen Junmai Yamadanishiki

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 純吟 山田錦

Reisen Jungin Yamadanishiki

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 純米大吟醸

Reisen Junmaidaiginjo

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 大吟醸 中汲み原酒

Minogiku Daiginjo Nakagumigenshu

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純米大吟醸 中取りしずく酒

Minogiku Junmaidaiginjo Nakadorishizukushu

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純米大吟醸 山田錦

Minogiku Junmaidaiginjo Yamadanishiki

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純米大吟醸 飛騨誉

Minogiku Junmaidaiginjo Hidahomare

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純米吟醸 飛騨誉

Minogiku Junmaiginjo Hidahomare

Gifu / Gyokusendoushuzou Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純米 飛騨誉

Minogiku Junmai Hidahomare

Gifu / Gyokusendoushuzou Kabushikigaisha

Mukade

無風 辛口

Mukade Karakuchi

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Mukade

無風 純米吟醸 生原酒

Mukade Junmaiginjo Namagenshu

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Mukade

無風 純米吟醸 熟成原酒

Mukade Junmaiginjo Jukuseigenshu

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Mukade

無風 純米吟醸 涼や香

Mukade Junmaiginjo Suzuyaka

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Mukade

無風 大吟醸 生原酒 華や香

Mukade Daiginjo Namagenshu Hanayaka

Gifu / Gyokusendoushuzou Kabushikigaisha

Mukade

無風 純米 別拵

Mukade Junmai Betsukoshirae

Gifu / Gyokusendoushuzou Kabushikigaisha

Reisen

無風 純米 生原酒

Mukade Junmai Namagenshu

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 特別本醸造

Reisen Tokubetsuhonjozo

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 純米吟醸 雄山錦

Reisen Junmaiginjo Oyamanishiki

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 純米吟醸 酒無垢

Reisen Junmaiginjo Sakamuku

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 活性にごり本生 純米吟醸

Reisen Kasseinigorihonnama Junmaiginjo

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 蘭奢待

Rensei Ranjatai

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 特吟 山田錦

Resen Tokugin Yamadanisiki

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 純米吟醸 雄山錦

Resen Junmaiginjou Oyamanisiki

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 特別本醸造

Resen Tokubetuhonjouzou

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Reisen

醴泉 酒無垢(季節出荷限定)

Resen Sakamuku

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純米大吟醸中汲み原酒 冷蔵熟成三年

Minogiku Junmaidaiginjounakakumigensyu Reizoujukusei3nen

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純米大吟醸中汲み原酒 冷蔵熟成三年

Minogiku Junmaidaiginjounakakumigensyu Reizoujukusei3nen

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 大吟醸中汲み原酒

Minogiku Daiginjounakakumigensyu

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 大吟醸中汲み原酒

Minogiku Daiginjounakakumigensyu

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純米大吟醸中取りしずく酒

Minogiku Junmaidaiginjounakakutorisizukusyu

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純米大吟醸 山田錦

Minogiku Junmaidaiginjou Yamadanisiki

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純米大吟醸飛騨誉

Minogiku Junmaidaiginjou Hidahomare

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 隠し大吟醸

Minogiku Kakusidaiginjou

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 隠し大吟醸

Minogiku Kakusidaiginjou

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純米吟醸 飛騨誉

Minogiku Junmaiginjou Hidahomare

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純米飛騨

Minogiku Junmai Hida

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 特醸 辛口 山田錦

Minogiku Tokuzou Karakuchi Yamadanisiki

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 特醸 辛口 山田錦

Minogiku Tokuzou Karakuchi Yamadanisiki

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 豊醸

Minogiku Houzou

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 豊醸

Minogiku Houzou

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Mukade

無風 純米吟醸無ろ過生原酒

Mukade Junmaiginjoumurokanamagennsyu

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Mukade

無風 純米吟醸 瓶囲い熟成酒

Mukade Junmaiginjou Binkakoijukuseisyu

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 お燗純米 稲穂の心

Minogiku Okanjunmai Inahonokokoro

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 お燗純米 稲穂の心

Minogiku Okanjunmai Inahonokokoro

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純吟 ひやおろし

Minogiku Jungin Hiyaorosi

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 純吟 ひやおろし

Minogiku Jungin Hiyaorosi

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Minogiku

美濃菊 活性にごり酒 瀑

Minogiku Kasseinigorisyu Baku