Takeuchi Goushigaisha
武内合資会社
Address Gifu
Established 1744
Master sake brewer 武内 昌史
Representative Brand 1 Minokoubai
Representative Brand 2 Oogakijou
Home Page http://www.takeuchi-shuzo.jp/

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅

Minokoubai

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

大垣城

Oogakijou

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Heiseigiku

平成菊

Heiseigiku

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Miyukitsuru

御幸鶴

Miyukitsuru

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Konohana

兄花

Konohana

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 水都の純米大吟醸

Minokobai Suitonojummaidaiginjo

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 大吟醸

Minokobai Daiginjo

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 大吟醸

Minokobai Daiginjo

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 純米大吟醸

Minokobai Jummaidaiginjo

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 純米大吟醸

Minokobai Jummaidaiginjo

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 吟醸酒

Minokobai Ginjoshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 吟醸酒

Minokobai Ginjoshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 純米吟醸酒

Minokobai Jummaiginjoshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 純米吟醸酒

Minokobai Jummaiginjoshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 特別純米

Minokobai Tokubetsujummai

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 特別純米

Minokobai Tokubetsujummai

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 純米酒

Minokobai Jummaishu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 純米酒

Minokobai Jummaishu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 本醸造

Minokobai Honjozo

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 本醸造

Minokobai Honjozo

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 本醸造

Minokobai Honjozo

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 一滴千山 純米吟醸生原酒

Minokobai Ittekisenzan Jummaiginjonamagenshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 一滴千山 純米吟醸生原酒

Minokobai Ittekisenzan Jummaiginjonamagenshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 一滴千山 特別純米生原酒

Minokobai Ittekisenzan Tokubetsujummainamagenshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 一滴千山 特別純米生原酒

Minokobai Ittekisenzan Tokubetsujummainamagenshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 一滴千山 純米生原酒

Minokobai Ittekisenzan Jummainamagenshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 一滴千山 純米生原酒

Minokobai Ittekisenzan Jummainamagenshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

一滴千山 純米原酒TAKE1(テイクワン)

Ittekisenzan Jummaigenshu Teikuwan

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

一滴千山 純米原酒TAKE1(テイクワン)

Ittekisenzan Jummaigenshu Teikuwan

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 純米酒“初恋(はつこい)”

Minokobai Jummaishu Hatsukoi

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 純金酒

Minokobai Jummaishu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 純金酒

Minokobai Jummaishu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 ひやおろし純米酒

Minokobai Hiyaoroshijummaishu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Minokoubai

美濃紅梅 ひやおろし純米酒

Minokobai Hiyaoroshijummaishu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

大垣城 吟醸

Ogakijo Ginjo

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

大垣城 純米酒

Ogakijo Jummaishu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

大垣城 純米酒

Ogakijo Jummaishu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

大垣城 本醸造酒

Ogakijo Honjozoshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

大垣城 本醸造 陶器ボトル

Ogakijo Honjozo Tokibotoru

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

上撰 大垣城

Josen Ogakijo

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

上撰 大垣城

Josen Ogakijo

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

大垣城 本醸造生貯蔵酒

Ogakijo Honjozonamachozoshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

大垣城 純米“夏酒”

Ogakijo Jummai Natsuzake

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

大垣城 別撰

Ogakijo Bessen

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

大垣城 別撰

Ogakijo Bessen

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

大垣城 ひやおろし純米酒

Ogakijo Hiyaoroshijummaishu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

大垣城 ひやおろし純米酒

Ogakijo Hiyaoroshijummaishu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

大垣城 しぼりたて 純米生原酒

Ogakijo Shiboritate Jummainamagenshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

大垣城 しぼりたて 純米生原酒

Ogakijo Shiboritate Jummainamagenshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

大垣城 無濾過純米生原酒

Ogakijo Murokajummainamagenshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Oogakijou

大垣城 無濾過純米生原酒

Ogakijo Murokajummainamagenshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Miyukitsuru

上撰 御幸鶴

Josen Miyukitsuru

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Miyukitsuru

上撰 御幸鶴

Josen Miyukitsuru

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Miyukitsuru

上撰 御幸鶴〈祝ラベル〉

Josen Miyukitsuru Iwairaberu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Konohana

金紋 兄花

Kimmon Konohana

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Kachidaruma

勝ダルマ

Kachidaruma

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Okamekajitsumonogatari

おかめ果実物語 純米梅酒

Okamekajitsumonogatari Jummaiumeshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Okamekajitsumonogatari

おかめ果実物語 みかん

Okamekajitsumonogatari Mikan

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Okamekajitsumonogatari

おかめ果実物語 いちご

Okamekajitsumonogatari Ichigo